Κρήτη / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

name type category rooms beds

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
5 413 840

Ξενοδοχεία
5 547 1100

Ξενοδοχεία
5 147 324

Ξενοδοχεία
5 44 82

Ξενοδοχεία
5 143 270

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 4

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Διαμερίσματα
4 21 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 43

Διαμερίσματα
4 29 58

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 31

Ξενοδοχεία
4 286 550

Ξενοδοχεία
4 265 647

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 24 64

Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 22 44

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 25 62

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 51

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 21

Δωμάτια
4 8 19

Δωμάτια
4 10 25

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 24 57

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 31 93

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 63

Διαμερίσματα
4 64 119

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 35

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 26 67

Ξενοδοχεία
4 122 217

Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 46

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 37

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 35

Ξενοδοχεία
4 76 142

Ξενοδοχεία
4 196 406

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 23 62

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 43 125

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 38

4 197 386

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 30 90

Διαμερίσματα
4 37 74

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 25 53

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 37

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 32

Δωμάτια
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 35

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 25

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 39

Ξενοδοχεία
4 137 253

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 5

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 17

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 49

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 54

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 57

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Διαμερίσματα
4 55 87

4 322 610

Δωμάτια
4 10 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 22 44

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Ξενοδοχεία
4 325 601

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 31

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 57

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 32 66

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 25 56

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 37

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 25 75

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 40 120

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Ξενοδοχεία
4 262 502

Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 41

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 49

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 15

Διαμερίσματα
4 42 80

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 44

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 721

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

Δωμάτια
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 60

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

4 68 129

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 24 70

Δωμάτια
4 8 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 4

Ξενοδοχεία
4 355 665

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 29

Ξενοδοχεία
4 151 302

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 0

Ξενοδοχεία
4 256 479

Ξενοδοχεία
4 304 633

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 38

Δωμάτια
4 10 19

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 24 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 12

Δωμάτια
4 7 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 25

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 22 66

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 33 99

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 24

Ξενοδοχεία
3 95 194

Διαμερίσματα
3 14 28

Διαμερίσματα
3 42 84

Ξενοδοχεία
3 106 214

Διαμερίσματα
3 46 137

Διαμερίσματα
3 10 20

Ξενοδοχεία
3 57 92

Ξενοδοχεία
3 157 304

Διαμερίσματα
3 53 106

Ξενοδοχεία
3 91 173

Διαμερίσματα
3 18 36

Διαμερίσματα
3 4 8

Διαμερίσματα
3 14 28

Ξενοδοχεία
3 232 546

Διαμερίσματα
3 49 98

Ξενοδοχεία
3 49 93

Διαμερίσματα
3 24 48

Δωμάτια
3 8 16

Ξενοδοχεία
3 54 102

Διαμερίσματα
3 36 68

Διαμερίσματα
3 26 52

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 23 59

Ξενοδοχεία
3 105 212

Ξενοδοχεία
3 30 53

Ξενοδοχεία
3 109 218

Διαμερίσματα
3 20 40

Ξενοδοχεία
3 113 221

Ξενοδοχεία
3 97 216

Ξενοδοχεία
3 172 342

Ξενοδοχεία
3 126 248

Ξενοδοχεία
2 14 23

Ξενοδοχεία
2 61 122

Ξενοδοχεία
2 21 39

Ξενοδοχεία
2 12 22

Διαμερίσματα
2 9 14

Ξενοδοχεία
2 23 45

Διαμερίσματα
2 5 9

Ξενοδοχεία
2 44 82

Ξενοδοχεία
2 32 60

Διαμερίσματα
2 14 22

Ξενοδοχεία
2 40 76

Διαμερίσματα
2 6 12

Διαμερίσματα
2 12 24

Ξενοδοχεία
2 40 76

Ξενοδοχεία
2 18 32

Ξενοδοχεία
2 41 74

Ξενοδοχεία
2 22 43

Διαμερίσματα
2 52 93

Ξενοδοχεία
2 10 18

Ξενοδοχεία
2 16 32

Ξενοδοχεία
2 15 32

Ξενοδοχεία
2 31 60

Ξενοδοχεία
2 51 98

Διαμερίσματα
2 10 16

Ξενοδοχεία
2 64 124

Ξενοδοχεία
2 42 78

Ξενοδοχεία
2 39 72

Ξενοδοχεία
2 14 24

Διαμερίσματα
2 13 23

Ξενοδοχεία
2 33 62

Ξενοδοχεία
2 25 46

Ξενοδοχεία
2 72 140

Διαμερίσματα
2 7 21

Ξενοδοχεία
2 53 100

Ξενοδοχεία
2 20 39

Διαμερίσματα
2 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 63 102

Διαμερίσματα
2 22 34

Ξενοδοχεία
2 57 111

Ξενοδοχεία
2 14 28

Ξενοδοχεία
2 20 35

Διαμερίσματα
2 27 43

Ξενοδοχεία
2 69 140

Ξενοδοχεία
2 22 41

Ξενοδοχεία
2 50 94

Ξενοδοχεία
2 27 50

Διαμερίσματα
2 10 20

Διαμερίσματα
2 19 36

Ξενοδοχεία
2 16 26

Ξενοδοχεία
2 40 77

Ξενοδοχεία
2 34 61

Ξενοδοχεία
2 50 93

Διαμερίσματα
2 33 52

Ξενοδοχεία
2 36 68

Ξενοδοχεία
2 23 41

Ξενοδοχεία
2 29 49

Διαμερίσματα
2 9 16

Ξενοδοχεία
2 30 58

Ξενοδοχεία
2 44 85

Ξενοδοχεία
2 40 76

Ξενοδοχεία
2 75 134

Ξενοδοχεία
2 117 224

Διαμερίσματα
2 8 21

Διαμερίσματα
2 26 52

Διαμερίσματα
2 27 45

Διαμερίσματα
2 50 84

Διαμερίσματα
2 21 39

Ξενοδοχεία
2 16 29

Ξενοδοχεία
2 11 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 65 119

Διαμερίσματα
2 30 53

Διαμερίσματα
2 11 18

Διαμερίσματα
2 18 35

Ξενοδοχεία
2 15 25

Διαμερίσματα
2 12 24

Διαμερίσματα
2 22 36

Διαμερίσματα
2 22 37

Ξενοδοχεία
2 61 118

Ξενοδοχεία
2 24 43

Δωμάτια
2 15 30

Ξενοδοχεία
2 22 47

Ξενοδοχεία
1 12 22

Διαμερίσματα
1 17 32

Διαμερίσματα
1 16 32

Ξενοδοχεία
1 9 16

Διαμερίσματα
1 8 14

Διαμερίσματα
1 12 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
0 30 90

Κάμπινγκ
0 0 0

Ξενοδοχεία
0 13 25

Κάμπινγκ
0 0 0

ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç