Δωδεκάνησα / ΡΟΔΟΣ / ΡΟΔΟΣ (ΠΟΛΗ)

name type category rooms beds

Ξενοδοχεία
5 378 695

Ξενοδοχεία
5 60 130

Διαμερίσματα
4 70 140

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 2 4

Ξενοδοχεία
4 41 82

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 7 13

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 6 12

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
4 21 51

Διαμερίσματα
4 34 64

Διαμερίσματα
4 31 46

Ξενοδοχεία
4 205 383

Ξενοδοχεία
4 81 151

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 25 66

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

Ξενοδοχεία
4 48 90

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 6 10

Δωμάτια
4 10 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
4 11 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 7

Δωμάτια
4 8 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Ξενοδοχεία
4 154 292

Διαμερίσματα
4 23 46

Ξενοδοχεία
4 212 394

Δωμάτια
4 2 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 11

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 40

Ξενοδοχεία
4 10 22

Ξενοδοχεία
4 132 252

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 3

Ξενοδοχεία
4 79 138

Ξενοδοχεία
4 62 116

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
4 5 10

Ξενοδοχεία
4 188 346

Ξενοδοχεία
4 95 172

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 26

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
4 103 206

Ξενοδοχεία
4 112 207

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 32

Δωμάτια
4 12 25

Ξενοδοχεία
3 110 209

Ξενοδοχεία
3 122 270

Ξενοδοχεία
3 82 150

Διαμερίσματα
3 18 36

Διαμερίσματα
3 17 34

Ξενοδοχεία
3 135 300

Ξενοδοχεία
3 89 169

Ξενοδοχεία
3 64 118

Δωμάτια
3 4 8

Δωμάτια
3 6 14

Διαμερίσματα
3 14 28

Ξενοδοχεία
3 64 122

Διαμερίσματα
3 13 26

Διαμερίσματα
3 20 36

Ξενοδοχεία
3 191 362

Ξενοδοχεία
3 100 190

Διαμερίσματα
3 24 51

Ξενοδοχεία
3 7 13

Ξενοδοχεία
3 177 336

Ξενοδοχεία
3 9 20

Ξενοδοχεία
3 48 96

Δωμάτια
3 9 18

Δωμάτια
3 7 14

Δωμάτια
3 10 20

Δωμάτια
3 3 4

Δωμάτια
3 5 10

Ξενοδοχεία
3 132 254

Ξενοδοχεία
3 115 217

Δωμάτια
3 5 11

Ξενοδοχεία
3 141 262

Ξενοδοχεία
3 199 378

Διαμερίσματα
3 10 20

Δωμάτια
3 8 16

Δωμάτια
3 4 9

Ξενοδοχεία
3 130 250

Δωμάτια
3 7 14

Ξενοδοχεία
3 35 60

Ξενοδοχεία
3 165 313

Διαμερίσματα
3 15 30

Δωμάτια
3 3 6

Ξενοδοχεία
3 135 262

Δωμάτια
3 3 6

Διαμερίσματα
3 13 26

Ξενοδοχεία
3 53 101

Δωμάτια
3 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 6 12

Ξενοδοχεία
3 80 143

Δωμάτια
3 5 13

Ξενοδοχεία
3 11 19

Ξενοδοχεία
2 15 26

Δωμάτια
2 8 16

Ξενοδοχεία
2 15 28

Ξενοδοχεία
2 37 69

Διαμερίσματα
2 18 36

Δωμάτια
2 20 40

Ξενοδοχεία
2 50 91

Ξενοδοχεία
2 45 86

Ξενοδοχεία
2 50 95

Δωμάτια
2 3 8

Δωμάτια
2 4 8

Ξενοδοχεία
2 43 82

Ξενοδοχεία
2 52 91

Ξενοδοχεία
2 76 146

Ξενοδοχεία
2 55 101

Ξενοδοχεία
2 49 86

Δωμάτια
2 10 18

Ξενοδοχεία
2 41 77

Ξενοδοχεία
2 35 66

Ξενοδοχεία
2 38 73

Δωμάτια
2 10 20

Ξενοδοχεία
2 41 74

Ξενοδοχεία
2 42 78

Ξενοδοχεία
2 76 142

Ξενοδοχεία
2 91 173

Ξενοδοχεία
2 52 98

Ξενοδοχεία
2 16 30

Ξενοδοχεία
2 35 64

Διαμερίσματα
2 29 58

Διαμερίσματα
2 17 33

Δωμάτια
2 6 13

Ξενοδοχεία
2 59 108

Δωμάτια
2 2 5

Δωμάτια
2 3 6

Δωμάτια
2 4 9

Δωμάτια
2 3 7

Ξενοδοχεία
2 36 57

Δωμάτια
2 8 16

Ξενοδοχεία
2 253 509

Δωμάτια
2 3 8

Δωμάτια
2 17 37

Ξενοδοχεία
2 60 111

Δωμάτια
2 5 8

Δωμάτια
2 9 16

Διαμερίσματα
2 27 46

Ξενοδοχεία
2 135 255

Διαμερίσματα
2 28 54

Ξενοδοχεία
2 79 147

Ξενοδοχεία
2 71 117

Ξενοδοχεία
2 72 133

Ξενοδοχεία
2 31 59

Ξενοδοχεία
2 40 70

Ξενοδοχεία
2 28 49

Δωμάτια
2 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 3 7

Ξενοδοχεία
2 49 86

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Δωμάτια
2 9 19

Δωμάτια
2 6 10

Ξενοδοχεία
2 79 150

Ξενοδοχεία
2 50 96

Ξενοδοχεία
2 38 70

Ξενοδοχεία
2 45 87

Δωμάτια
2 5 14

Ξενοδοχεία
2 26 45

Ξενοδοχεία
2 60 107

Ξενοδοχεία
2 46 83

Διαμερίσματα
2 27 54

Διαμερίσματα
2 19 34

Ξενοδοχεία
2 27 52

Διαμερίσματα
2 20 36

Ξενοδοχεία
2 120 230

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 6 12

Ξενοδοχεία
2 79 141

Δωμάτια
2 10 20

Δωμάτια
2 5 10

Ξενοδοχεία
2 42 77

Δωμάτια
2 12 30

Ξενοδοχεία
2 21 39

Δωμάτια
2 9 18

Ξενοδοχεία
2 62 120

Ξενοδοχεία
2 22 43

Ξενοδοχεία
2 102 195

Ξενοδοχεία
2 19 36

Ξενοδοχεία
2 36 68

Δωμάτια
2 7 13

Δωμάτια
2 5 13

Δωμάτια
2 5 7

Δωμάτια
2 6 12

Δωμάτια
2 14 28

Διαμερίσματα
2 30 59

Ξενοδοχεία
1 9 24

Ξενοδοχεία
1 27 46

Ξενοδοχεία
1 19 36

Ξενοδοχεία
1 13 29

Ξενοδοχεία
1 22 36

Διαμερίσματα
1 26 41

Ξενοδοχεία
1 11 23

Ξενοδοχεία
1 17 36

Διαμερίσματα
1 18 34

Ξενοδοχεία
1 21 40

Ξενοδοχεία
1 20 28

Ξενοδοχεία
1 20 35

Ξενοδοχεία
1 18 34

Ξενοδοχεία
1 32 55

Διαμερίσματα
1 17 41

Ξενοδοχεία
1 20 36

Ξενοδοχεία
0 8 16

Ξενοδοχεία
0 14 29

Ξενοδοχεία
0 6 15

Ξενοδοχεία
0 9 16

Ξενοδοχεία
0 10 21

Ξενοδοχεία
0 8 17

Ξενοδοχεία
0 12 26

Ξενοδοχεία
0 15 32

Ξενοδοχεία
0 7 18

Ξενοδοχεία
0 7 14

Ξενοδοχεία
0 7 14

Ξενοδοχεία
0 18 39

Ξενοδοχεία
0 11 25

Ξενοδοχεία
0 43 82

Ξενοδοχεία
0 10 15

Ξενοδοχεία
0 9 18

Ξενοδοχεία
0 10 14

Ξενοδοχεία
0 10 20

Ξενοδοχεία
0 19 38

Ξενοδοχεία
0 6 12

Ξενοδοχεία
0 7 17

ΡΟΔΟΣ (ΠΟΛΗ), Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç