Δωδεκάνησα / ΡΟΔΟΣ / ΦΑΛΗΡΑΚΙ

name type category rooms beds

Δωμάτια
Διαμερίσματα
5 209 418

Δωμάτια
4 4 8

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Ξενοδοχεία
4 293 539

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 24

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
4 13 26

Δωμάτια
4 15 30

Δωμάτια
4 13 26

Δωμάτια
4 15 30

Ξενοδοχεία
4 236 429

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 23

Ξενοδοχεία
4 566 1048

Ξενοδοχεία
4 395 732

Διαμερίσματα
4 63 126

Δωμάτια
4 10 30

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
4 6 12

Ξενοδοχεία
4 294 539

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 3 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
4 3 9

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Ξενοδοχεία
4 715 1343

Ξενοδοχεία
4 235 434

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 7 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

4 42 84

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 18

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 4

Δωμάτια
4 4 8

Δωμάτια
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 14

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 15 30

Ξενοδοχεία
4 290 680

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Ξενοδοχεία
4 162 304

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 28

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 8

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Ξενοδοχεία
4 236 438

Δωμάτια
4 4 8

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 10

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 14

Δωμάτια
4 7 14

Ξενοδοχεία
4 166 300

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 6

Δωμάτια
4 3 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 31

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 6

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 14

Δωμάτια
4 7 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 8 16

Ξενοδοχεία
4 328 610

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Διαμερίσματα
3 0 0

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 15 30

Ξενοδοχεία
3 52 99

Ξενοδοχεία
3 84 155

Διαμερίσματα
3 13 25

Δωμάτια
3 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 12 24

Ξενοδοχεία
3 35 65

Δωμάτια
3 8 16

Δωμάτια
3 12 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 8 16

Ξενοδοχεία
3 48 91

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 6 12

Δωμάτια
3 8 16

Δωμάτια
3 4 8

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 6 12

Ξενοδοχεία
3 22 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 5 10

Ξενοδοχεία
3 41 82

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 14 28

Δωμάτια
3 18 36

Δωμάτια
3 8 16

Δωμάτια
3 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 17 34

Δωμάτια
3 5 11

Δωμάτια
3 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 7 14

Δωμάτια
3 6 12

Δωμάτια
3 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 18 36

Ξενοδοχεία
2 41 75

Δωμάτια
2 20 40

Δωμάτια
2 180 400

Ξενοδοχεία
2 44 85

Ξενοδοχεία
2 45 83

Δωμάτια
2 0 0

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 22 47

Ξενοδοχεία
2 39 75

Ξενοδοχεία
2 36 69

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 30 60

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 30 60

Ξενοδοχεία
2 70 132

Ξενοδοχεία
2 124 244

Ξενοδοχεία
2 43 80

Δωμάτια
2 18 36

Ξενοδοχεία
2 55 103

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 20 40

Διαμερίσματα
2 0 0

Δωμάτια
2 12 24

Δωμάτια
2 24 48

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Δωμάτια
2 20 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 8 16

Δωμάτια
2 20 40

Ξενοδοχεία
2 75 146

Ξενοδοχεία
2 20 38

Ξενοδοχεία
2 81 149

Διαμερίσματα
2 0 0

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 22 44

Δωμάτια
2 16 32

Δωμάτια
2 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 20 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Διαμερίσματα
2 0 0

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Διαμερίσματα
2 4 12

Ξενοδοχεία
2 38 74

Ξενοδοχεία
2 29 56

Δωμάτια
2 6 12

Διαμερίσματα
2 2 4

Δωμάτια
2 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 3 6

Δωμάτια
2 15 30

Ξενοδοχεία
2 51 98

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 14 28

Ξενοδοχεία
2 40 78

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 16 32

Ξενοδοχεία
1 34 72

Ξενοδοχεία
0 23 48

Ξενοδοχεία
0 16 28

Ξενοδοχεία
0 14 30

Ξενοδοχεία
0 20 38

Ξενοδοχεία
0 7 15

Ξενοδοχεία
0 22 42

Ξενοδοχεία
0 12 24

Ξενοδοχεία
0 19 38

Ξενοδοχεία
0 23 48

Ξενοδοχεία
0 14 28

Ξενοδοχεία
0 16 32

Ξενοδοχεία
0 12 24

Κάμπινγκ
0 0 0

Ξενοδοχεία
0 17 33

Ξενοδοχεία
0 26 57

Ξενοδοχεία
0 11 22

ΦΑΛΗΡΑΚΙ, Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç