Κρήτη / ΛΑΣΗΘΙ / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

name type category rooms beds

Ξενοδοχεία
5 118 233

Ξενοδοχεία
5 148 276

5 102 175

Διαμερίσματα
4 19 38

Δωμάτια
4 7 17

Δωμάτια
4 11 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
4 14 32

Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
4 10 23

Διαμερίσματα
4 44 168

Δωμάτια
4 26 52

Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 41

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 12

Δωμάτια
4 7 11

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 10

Ξενοδοχεία
4 207 389

Δωμάτια
4 12 20

Δωμάτια
4 11 17

Δωμάτια
4 15 27

Διαμερίσματα
4 74 148

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 36

Διαμερίσματα
4 5 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Διαμερίσματα
4 5 12

Δωμάτια
4 3 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 35

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
4 7 15

Δωμάτια
4 15 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
4 13 25

Δωμάτια
4 10 19

Δωμάτια
4 14 28

Δωμάτια
4 11 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 15

Ξενοδοχεία
4 19 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 41

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 54

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 37

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 30

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 14

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 33

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
4 174 322

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 20

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
4 5 10

Διαμερίσματα
4 3 11

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 1 3

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 1 3

Δωμάτια
4 5 12

Δωμάτια
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 6

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 51

Διαμερίσματα
4 208 391

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 17

Διαμερίσματα
4 6 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 17

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 19

Διαμερίσματα
4 13 30

Δωμάτια
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
4 12 26

Δωμάτια
4 12 26

Δωμάτια
4 5 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 5 11

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 9

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 23

Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 35

Δωμάτια
4 23 50

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
4 4 8

Δωμάτια
4 15 31

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 20

Διαμερίσματα
3 8 16

Ξενοδοχεία
3 76 142

Διαμερίσματα
3 10 20

Ξενοδοχεία
3 12 25

Διαμερίσματα
3 12 24

Ξενοδοχεία
3 27 46

Ξενοδοχεία
3 49 95

Δωμάτια
3 6 11

Ξενοδοχεία
3 170 323

Διαμερίσματα
3 13 26

Δωμάτια
3 7 17

Διαμερίσματα
3 15 30

Ξενοδοχεία
3 68 133

Ξενοδοχεία
3 65 124

Ξενοδοχεία
3 30 54

Ξενοδοχεία
3 47 86

Ξενοδοχεία
3 113 220

Διαμερίσματα
3 22 44

Δωμάτια
3 7 14

Ξενοδοχεία
3 26 49

Διαμερίσματα
3 19 56

Ξενοδοχεία
3 125 241

Δωμάτια
3 5 11

Διαμερίσματα
3 14 28

Δωμάτια
3 5 10

Δωμάτια
3 7 14

Δωμάτια
3 4 8

Δωμάτια
2 6 13

2 17 33

Ξενοδοχεία
2 30 59

Ξενοδοχεία
2 24 45

Ξενοδοχεία
2 53 95

Ξενοδοχεία
2 40 74

Ξενοδοχεία
2 20 38

Ξενοδοχεία
2 70 129

Ξενοδοχεία
2 25 48

Ξενοδοχεία
2 26 50

Δωμάτια
2 6 9

Ξενοδοχεία
2 18 30

Ξενοδοχεία
2 48 90

Ξενοδοχεία
2 21 40

Ξενοδοχεία
2 15 26

Ξενοδοχεία
2 24 41

Ξενοδοχεία
2 40 77

Ξενοδοχεία
2 8 12

Ξενοδοχεία
2 15 35

Ξενοδοχεία
2 36 71

Ξενοδοχεία
2 20 37

Ξενοδοχεία
2 24 41

Ξενοδοχεία
2 27 51

Δωμάτια
2 5 8

Ξενοδοχεία
2 13 20

Ξενοδοχεία
2 21 40

Ξενοδοχεία
2 26 47

Διαμερίσματα
2 27 41

Ξενοδοχεία
2 28 52

Ξενοδοχεία
2 19 32

Ξενοδοχεία
2 38 68

Ξενοδοχεία
2 38 74

Ξενοδοχεία
2 37 62

Ξενοδοχεία
2 14 25

Ξενοδοχεία
2 22 40

Ξενοδοχεία
2 39 73

Ξενοδοχεία
2 24 47

Ξενοδοχεία
2 12 24

Ξενοδοχεία
2 15 29

Ξενοδοχεία
2 14 25

Διαμερίσματα
2 18 31

Διαμερίσματα
2 16 31

Ξενοδοχεία
2 31 60

Ξενοδοχεία
2 12 20

Ξενοδοχεία
2 38 73

Ξενοδοχεία
2 33 60

Δωμάτια
2 6 14

Ξενοδοχεία
2 24 43

Ξενοδοχεία
2 23 43

Ξενοδοχεία
2 29 56

Διαμερίσματα
2 10 15

Δωμάτια
2 25 50

Ξενοδοχεία
2 7 11

Ξενοδοχεία
2 29 56

Ξενοδοχεία
2 18 34

Ξενοδοχεία
2 29 52

Δωμάτια
2 5 10

Διαμερίσματα
2 8 12

Διαμερίσματα
2 19 36

Δωμάτια
2 12 25

Διαμερίσματα
2 10 20

Διαμερίσματα
2 32 53

Διαμερίσματα
2 28 55

Διαμερίσματα
1 30 56

Διαμερίσματα
1 13 24

Διαμερίσματα
1 10 16

Ξενοδοχεία
1 26 44

Ξενοδοχεία
0 7 13

Ξενοδοχεία
0 5 13

Ξενοδοχεία
0 9 19

Ξενοδοχεία
0 8 18

Κάμπινγκ
0 0 0

Ξενοδοχεία
0 8 15

Ξενοδοχεία
0 9 16

Ξενοδοχεία
0 9 16

Ξενοδοχεία
0 7 15

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç