Κρήτη / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΜΑΛΙΑ

name type category rooms beds

Δωμάτια
4 10 24

Δωμάτια
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 25

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 23 50

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 36

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 33

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 26 52

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 28 84

Δωμάτια
4 8 17

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 3 9

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 35

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 20

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 34

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 28 56

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 28

Δωμάτια
4 5 11

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 44 118

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 51

Δωμάτια
4 6 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 35 70

Ξενοδοχεία
4 196 378

Δωμάτια
4 10 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 23

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 17

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 50

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 55

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 8 16

Ξενοδοχεία
4 193 354

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 60

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 38

Δωμάτια
4 8 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 31

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 60

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
4 5 15

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 22 50

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 38

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 51

Δωμάτια
4 9 19

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Ξενοδοχεία
4 271 519

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 49

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 1 3

Δωμάτια
4 6 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 48

Ξενοδοχεία
4 85 160

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 18 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
4 10 19

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 27

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 35

Δωμάτια
4 7 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 53

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 26

Δωμάτια
4 9 19

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 36

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 11

Δωμάτια
4 5 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

Δωμάτια
4 9 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 40

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 31

Δωμάτια
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 23 61

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 42

Δωμάτια
4 14 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 98

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 18

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 19

Δωμάτια
4 12 24

Δωμάτια
4 19 41

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 5 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 40 100

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 45

Δωμάτια
4 6 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 22

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 29

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 33

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
4 319 642

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 41

Δωμάτια
4 6 13

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 26

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 14 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 39

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 26

Δωμάτια
4 4 10

Δωμάτια
4 8 17

Δωμάτια
4 20 42

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 43

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 10

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 28

Δωμάτια
4 15 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 17 51

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 24

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 8 22

Δωμάτια
4 14 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 72

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 29 58

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
4 9 21

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 16

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 32

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 28 56

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 20 44

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 13 26

Δωμάτια
4 15 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 12 26

Δωμάτια
4 39 78

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 26

Δωμάτια
4 14 30

Ξενοδοχεία
Διαμερίσματα
4 20 58

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 18

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 16 42

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 31 65

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 15 30

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 7 21

Δωμάτια
4 13 28

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 22 44

Δωμάτια
4 16 32

Δωμάτια
4 22 44

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 19 57

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 9 21

Δωμάτια
4 9 18

Δωμάτια
4 10 20

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 21 48

Ξενοδοχεία
3 279 518

Ξενοδοχεία
3 38 74

Ξενοδοχεία
3 48 97

Ξενοδοχεία
3 48 96

Δωμάτια
Διαμερίσματα
3 46 138

3 43 86

Δωμάτια
3 8 17

Ξενοδοχεία
3 34 64

Ξενοδοχεία
3 41 76

Ξενοδοχεία
3 270 556

Διαμερίσματα
3 19 38

Ξενοδοχεία
3 23 44

Ξενοδοχεία
3 132 255

Ξενοδοχεία
2 17 33

Ξενοδοχεία
2 28 54

Ξενοδοχεία
2 22 39

Ξενοδοχεία
2 34 68

Ξενοδοχεία
2 32 67

Ξενοδοχεία
2 10 20

Ξενοδοχεία
2 21 41

Δωμάτια
Διαμερίσματα
2 18 38

Ξενοδοχεία
2 41 76

Ξενοδοχεία
2 23 43

Ξενοδοχεία
2 42 82

Ξενοδοχεία
2 63 121

Ξενοδοχεία
2 15 30

Διαμερίσματα
2 21 34

Ξενοδοχεία
2 34 64

Διαμερίσματα
2 15 27

Ξενοδοχεία
2 106 206

Ξενοδοχεία
2 20 37

Ξενοδοχεία
2 11 21

Ξενοδοχεία
2 36 70

Ξενοδοχεία
2 66 133

Διαμερίσματα
2 33 57

Ξενοδοχεία
2 25 49

Ξενοδοχεία
2 34 64

Ξενοδοχεία
2 36 70

Ξενοδοχεία
2 74 156

Ξενοδοχεία
1 14 26

Ξενοδοχεία
1 26 50

Ξενοδοχεία
1 20 44

Ξενοδοχεία
1 50 91

Ξενοδοχεία
1 19 36

Ξενοδοχεία
1 31 61

Ξενοδοχεία
1 35 70

Ξενοδοχεία
1 12 26

Ξενοδοχεία
1 18 34

Ξενοδοχεία
1 13 26

Ξενοδοχεία
0 8 16

Ξενοδοχεία
0 14 20

Ξενοδοχεία
0 12 21

Ξενοδοχεία
0 9 17

Ξενοδοχεία
0 18 36

Ξενοδοχεία
0 9 18

Ξενοδοχεία
0 30 60

Ξενοδοχεία
0 8 16

ΜΑΛΙΑ, Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç