Στερεά Ελλάδα / ΑΤΤΙΚΗ / ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ)

name type category rooms beds

Ξενοδοχεία
5 183 336

Ξενοδοχεία
5 596 1160

Ξενοδοχεία
5 471 841

Ξενοδοχεία
5 253 471

Ξενοδοχεία
5 259 479

Ξενοδοχεία
5 394 668

Ξενοδοχεία
5 143 271

Ξενοδοχεία
5 290 551

Ξενοδοχεία
5 167 307

Ξενοδοχεία
5 453 862

Ξενοδοχεία
5 188 334

Ξενοδοχεία
4 168 287

Ξενοδοχεία
4 100 195

Ξενοδοχεία
4 30 60

Ξενοδοχεία
4 131 230

Ξενοδοχεία
4 122 226

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 2 4

Ξενοδοχεία
4 185 338

Ξενοδοχεία
4 191 350

Ξενοδοχεία
4 110 180

Ξενοδοχεία
4 106 196

Ξενοδοχεία
4 90 171

Διαμερίσματα
4 17 34

Ξενοδοχεία
4 195 361

Ξενοδοχεία
4 44 77

Ξενοδοχεία
4 90 168

Ξενοδοχεία
4 79 148

Διαμερίσματα
4 29 58

Ξενοδοχεία
4 516 918

Διαμερίσματα
4 83 151

Διαμερίσματα
3 24 48

Ξενοδοχεία
3 104 199

Ξενοδοχεία
3 84 162

Ξενοδοχεία
3 96 174

Ξενοδοχεία
3 88 167

Ξενοδοχεία
3 22 44

Ξενοδοχεία
3 87 158

Ξενοδοχεία
3 7 18

Ξενοδοχεία
3 40 76

Ξενοδοχεία
3 99 190

Ξενοδοχεία
3 72 137

Ξενοδοχεία
3 71 130

Διαμερίσματα
3 17 33

Ξενοδοχεία
3 100 172

Ξενοδοχεία
3 11 18

Ξενοδοχεία
3 91 166

Ξενοδοχεία
3 104 165

Ξενοδοχεία
3 96 176

Ξενοδοχεία
3 102 194

Ξενοδοχεία
3 142 252

Ξενοδοχεία
3 136 259

Ξενοδοχεία
3 93 174

Ξενοδοχεία
3 42 81

Ξενοδοχεία
3 76 145

Ξενοδοχεία
3 47 72

Ξενοδοχεία
3 146 287

Ξενοδοχεία
3 186 350

Ξενοδοχεία
3 37 60

Ξενοδοχεία
3 124 207

Ξενοδοχεία
3 40 72

Ξενοδοχεία
3 77 133

Ξενοδοχεία
3 33 63

Ξενοδοχεία
3 126 239

Ξενοδοχεία
3 67 123

Ξενοδοχεία
3 22 30

Ξενοδοχεία
3 56 106

Ξενοδοχεία
3 70 126

Ξενοδοχεία
3 395 714

Ξενοδοχεία
3 54 102

Ξενοδοχεία
3 398 754

Ξενοδοχεία
3 48 84

Ξενοδοχεία
3 93 173

Ξενοδοχεία
2 26 50

Ξενοδοχεία
2 40 74

Ξενοδοχεία
2 13 23

Ξενοδοχεία
2 42 75

Ξενοδοχεία
2 28 53

Ξενοδοχεία
2 32 61

Ξενοδοχεία
2 19 39

Ξενοδοχεία
2 23 40

Ξενοδοχεία
2 64 116

Ξενοδοχεία
2 42 78

Ξενοδοχεία
2 43 81

Ξενοδοχεία
2 57 98

Ξενοδοχεία
2 18 29

Ξενοδοχεία
2 14 27

Ξενοδοχεία
2 70 135

Ξενοδοχεία
2 24 35

Ξενοδοχεία
2 39 71

Ξενοδοχεία
2 53 79

Ξενοδοχεία
2 60 102

Ξενοδοχεία
2 9 14

Ξενοδοχεία
2 98 154

Ξενοδοχεία
2 22 0

Ξενοδοχεία
2 128 224

Ξενοδοχεία
2 80 155

Ξενοδοχεία
2 39 75

Ξενοδοχεία
2 84 162

Ξενοδοχεία
2 34 65

Ξενοδοχεία
2 56 98

Ξενοδοχεία
2 62 114

Ξενοδοχεία
2 34 63

Ξενοδοχεία
2 19 33

Ξενοδοχεία
2 23 47

Ξενοδοχεία
2 31 59

Ξενοδοχεία
2 51 88

Ξενοδοχεία
2 45 84

Ξενοδοχεία
2 15 29

Ξενοδοχεία
2 56 105

Ξενοδοχεία
2 24 51

Ξενοδοχεία
2 44 80

Ξενοδοχεία
2 14 27

Ξενοδοχεία
2 81 152

Ξενοδοχεία
2 49 93

Ξενοδοχεία
2 50 89

Ξενοδοχεία
2 21 40

Ξενοδοχεία
2 22 38

Ξενοδοχεία
2 45 85

Ξενοδοχεία
2 62 119

Ξενοδοχεία
2 37 67

Ξενοδοχεία
2 55 106

Ξενοδοχεία
2 134 250

Ξενοδοχεία
2 59 113

Ξενοδοχεία
2 18 32

Ξενοδοχεία
2 82 152

Ξενοδοχεία
2 21 33

Ξενοδοχεία
2 30 55

Ξενοδοχεία
2 44 78

Ξενοδοχεία
2 31 57

Ξενοδοχεία
2 30 54

Ξενοδοχεία
2 114 216

Ξενοδοχεία
2 28 54

Ξενοδοχεία
2 53 98

Ξενοδοχεία
2 124 236

Ξενοδοχεία
2 84 162

Ξενοδοχεία
2 18 30

Ξενοδοχεία
2 208 400

Ξενοδοχεία
2 75 140

Ξενοδοχεία
2 37 69

Ξενοδοχεία
2 39 63

Ξενοδοχεία
2 17 19

Ξενοδοχεία
2 81 144

Ξενοδοχεία
2 42 82

Ξενοδοχεία
2 35 60

Ξενοδοχεία
2 19 35

Ξενοδοχεία
2 58 109

Ξενοδοχεία
2 36 67

Ξενοδοχεία
2 20 34

Ξενοδοχεία
2 12 21

Ξενοδοχεία
2 32 61

Ξενοδοχεία
2 41 73

Ξενοδοχεία
2 30 53

Ξενοδοχεία
2 18 34

Ξενοδοχεία
2 24 45

Ξενοδοχεία
2 29 53

Ξενοδοχεία
2 86 140

Ξενοδοχεία
2 20 41

Ξενοδοχεία
2 40 66

Ξενοδοχεία
2 25 45

Ξενοδοχεία
2 56 98

Ξενοδοχεία
2 39 71

Ξενοδοχεία
2 44 77

Ξενοδοχεία
2 34 49

Ξενοδοχεία
2 33 61

Ξενοδοχεία
2 42 84

Ξενοδοχεία
2 30 48

Ξενοδοχεία
2 36 64

Ξενοδοχεία
2 31 49

Ξενοδοχεία
2 51 96

Ξενοδοχεία
2 38 71

Ξενοδοχεία
2 421 840

Ξενοδοχεία
2 23 39

Ξενοδοχεία
2 50 90

Ξενοδοχεία
2 15 29

Ξενοδοχεία
2 31 59

Ξενοδοχεία
2 16 31

Ξενοδοχεία
2 15 29

Ξενοδοχεία
2 19 37

Ξενοδοχεία
2 51 97

Ξενοδοχεία
2 69 127

Ξενοδοχεία
2 15 26

Ξενοδοχεία
2 23 43

Ξενοδοχεία
2 54 108

Ξενοδοχεία
1 24 51

Ξενοδοχεία
1 17 29

Ξενοδοχεία
1 45 0

Ξενοδοχεία
1 12 0

Ξενοδοχεία
1 17 0

Ξενοδοχεία
1 44 0

Ξενοδοχεία
1 28 56

Ξενοδοχεία
1 43 76

Ξενοδοχεία
1 17 0

Ξενοδοχεία
1 38 0

Ξενοδοχεία
1 22 51

Ξενοδοχεία
1 18 41

Ξενοδοχεία
1 22 50

Ξενοδοχεία
1 19 36

Ξενοδοχεία
1 22 44

Ξενοδοχεία
1 11 24

Ξενοδοχεία
1 19 0

Ξενοδοχεία
1 37 71

Ξενοδοχεία
1 25 47

Ξενοδοχεία
1 15 26

Ξενοδοχεία
1 18 31

Ξενοδοχεία
1 16 27

Ξενοδοχεία
1 29 54

Ξενοδοχεία
1 49 92

Ξενοδοχεία
1 15 34

Ξενοδοχεία
1 16 34

Ξενοδοχεία
1 14 25

Ξενοδοχεία
1 13 19

Ξενοδοχεία
1 28 57

Ξενοδοχεία
1 25 45

Ξενοδοχεία
1 54 108

Ξενοδοχεία
1 44 72

Ξενοδοχεία
1 32 0

Ξενοδοχεία
1 22 44

Ξενοδοχεία
1 24 44

Ξενοδοχεία
1 23 50

Ξενοδοχεία
1 17 34

Ξενοδοχεία
1 29 51

Ξενοδοχεία
1 24 42

Ξενοδοχεία
1 20 44

Ξενοδοχεία
1 24 47

Ξενοδοχεία
1 21 28

Ξενοδοχεία
1 16 30

Ξενοδοχεία
1 28 49

Ξενοδοχεία
1 23 37

Ξενοδοχεία
1 47 83

Ξενοδοχεία
1 37 75

Ξενοδοχεία
1 31 62

Ξενοδοχεία
1 24 42

Ξενοδοχεία
1 21 39

Ξενοδοχεία
1 25 56

Ξενοδοχεία
1 23 0

Ξενοδοχεία
0 35 69

Ξενοδοχεία
0 31 53

Ξενοδοχεία
0 17 34

Ξενοδοχεία
0 17 31

Ξενοδοχεία
0 16 31

Ξενοδοχεία
0 16 31

Ξενοδοχεία
0 29 0

Ξενοδοχεία
0 16 36

Ξενοδοχεία
0 20 51

Ξενοδοχεία
0 25 49

Ξενοδοχεία
0 12 23

Ξενοδοχεία
0 13 30

Ξενοδοχεία
0 12 23

Ξενοδοχεία
0 14 32

Ξενοδοχεία
0 33 0

Ξενοδοχεία
0 17 31

Ξενοδοχεία
0 10 17

Ξενοδοχεία
0 18 34

Ξενοδοχεία
0 15 31

Ξενοδοχεία
0 16 28

Ξενοδοχεία
0 16 31

Ξενοδοχεία
0 20 37

Ξενοδοχεία
0 11 28

Ξενοδοχεία
0 30 59

Ξενοδοχεία
0 18 32

Ξενοδοχεία
0 7 16

Ξενοδοχεία
0 15 31

Ξενοδοχεία
0 22 42

ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ), Ξενοδοχεια, Ενοικιαζομενα Δωματια, Camping

eastern Macedonia central Macedonia western Macedonia Ipiros Ionian islands western Greece Thessalia North Aegian Peloponnisos Sterea Ellada Attica South Aegean Crete ÊñÞôç Íüôéï Áéãáßï ÁôôéêÞ ÓôåñåÜ ÅëëÜäá Ðåëïðüííçóïò Âüñåéï Áéãáßï Èåóóáëßá ÄõôéêÞ ÅëëÜäá Éüíéá íçóéÜ ¹ðåéñïò ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá ÈñÜêç