Θεσσαλία / ΜΑΓΝΗΣΙΑ /

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

Filters:                            Sort by:
name type category rooms beds

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 11 25

Δωμάτια
4 8 16

Δωμάτια
4 6 12

Δωμάτια
4 4 8

Δωμάτια
4 10 25

Δωμάτια
4 7 14

Δωμάτια
4 2 5

Δωμάτια
4 2 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 6 12

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 4 10

Δωμάτια
4 2 6

Δωμάτια
Διαμερίσματα
4 10 25

Δωμάτια
4 12 30

Δωμάτια
4 6 18

Δωμάτια
3 5 11

Δωμάτια
3 2 4

Δωμάτια
3 2 4

Δωμάτια
3 5 9

Δωμάτια
3 5 10

Δωμάτια
3 6 17

Δωμάτια
3 6 12

Δωμάτια
2 6 13

Ξενοδοχεία
2 26 50

Ξενοδοχεία
2 11 22

Δωμάτια
2 7 15

Ξενοδοχεία
Δωμάτια
2 19 38

Ξενοδοχεία
2 31 62

Δωμάτια
2 8 16

Διαμερίσματα
2 8 16

Δωμάτια
2 3 6

Ξενοδοχεία
2 12 23

Δωμάτια
2 4 8

Διαμερίσματα
2 34 53

Ξενοδοχεία
Δωμάτια
2 20 41

Δωμάτια
2 5 11

Ξενοδοχεία
2 18 33

Ξενοδοχεία
Δωμάτια
2 27 51

Δωμάτια
2 14 31

Ξενοδοχεία
1 24 48

Ξενοδοχεία
1 13 29

Ξενοδοχεία
1 11 21

Ξενοδοχεία
1 18 37

Ξενοδοχεία
1 17 36

Ξενοδοχεία
1 10 16

Ξενοδοχεία
0 19 37

Ξενοδοχεία
0 8 16

Ξενοδοχεία
0 19 38

Ξενοδοχεία
0 13 23

Ξενοδοχεία
0 12 24

Ξενοδοχεία
0 23 44